Wybierz swój język

2022 Praktyka CKZiU nr 2

W dniu 22 kwietnia 2022 roku podpisaliśmy umowę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku na świadczenie praktyk Zawodowych.

Zakres praktyki zawodowej jest zgodny z programem nauczania dla danego zawodu i obowiązuje w Szkole na podstawie Programu Nauczania dla zawodu technik inżynier środowiska i Melioracji 311208 zgodnie z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maj 2019 r.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w Zawodzie:

  • BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska,
  • BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.