Wybierz swój język

2024 Konferencja Woda dla pokoju. Dostępność i zanieczyszczenia

Uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez SITWM w Gdańsku, która odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody „Woda dla pokoju. Dostępność i zanieczyszczenia”. Wydarzenie odbyło się 22 marca 2024 r. w Sali Teatralnej Domu Technika NOT w Gdańsku.

Celem konferencji było podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na terenie województwa pomorskiego, jej dostępności oraz czystości.

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Barbara Mizerska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Izabela Petrol-Krauz – Nadzór Wodny w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wdne Wody Polskie

Ewa Wiśniewska – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sylwia Demczyńska – Zakład Projektowo Wykonawczy HABUD

Dariusz Jurek – Agromel Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Sławomir Szymański – Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Marta Chudzicka – Zarząd Zlewni w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sabina Żaba – Zarząd Zlewni w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Waldemar Cezary Zieliński – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Paulina Orłowska – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Wacław Tyborowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Gdańsku