Wybierz swój język

2024 Geotechniczne Spotkanie Edukacyjne Vademecum Inżyniera Budowlanego GeoVIB2024

Uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Zespół Ekspertów Branżowych VIB sp. z o.o. Wydarzenie odbyło się 15.05.2024 w Warszawie.

Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniem z badań, projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych oraz stworzenie miejsca z życzliwą atmosferą umożliwiającą twórczą rozmowę i wzorowanie się na najlepszych rozwiązaniach oraz unikanie takich, którymi zwykle nie lubimy się chwalić. Idea konstruktywnego tworzenia rekomendacji na podstawie sukcesów i niepowodzeń obecna jest w innych dziedzinach życia. Dobry przykład stanowi lotnictwo, które dzięki wyciąganiu wniosków z często tragicznych zdarzeń i wdrażaniu ich w praktyce, uchodzi za najbezpieczniejszy środek transportu.