Wybierz swój język

2022 Członek wspierający SITWM

W dniu 7 lutego 2022 roku staliśmy się członkiem wspierającym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Dołączenie do grona Członków wspierających SITWM świadczy o naszym przekonaniu, że działalność SITWM ma istotne znaczenie dla środowiska inżynieryjno-technicznego.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

Celem SITWM jest działanie na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia; współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb; ochrona godności, uprawnień i osiągnięć twórczych członków oraz współpraca z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych.