Wybierz swój język

2023 Jaz Rzędziany

Wykonano prace budowlane przy remoncie jazu Rzędziany na rzece Narew

Z radością informujemy, że zakończyliśmy prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Remont jazu Rzędziany na rzece Narew w km 300+950 z mostem i sterówkami”.

Realizacja powyższego zadania obejmowała szeroki zakres prac, których celem było przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalności jazu oraz przyległych budynków sterówek. Poniżej przedstawiamy główne elementy prac, które zostały zrealizowane:

 1. Remont konstrukcji jazu:
  • remont konstrukcji żelbetowej jazu,
  • remont kładki stalowej jazu,
  • montaż barierki ochronnych na ścianach przyczółków i skrzydełek jazu,
  • wykonanie schodów skarpowych,
  • wykonanie umocnień skarp rzeki Narew w obrębie jazu na górnym i dolnym stanowisku.
 2. Remont budynków sterówek jazu Rzędziany:
  • roboty rozbiórkowe części zewnętrznej,
  • prace renowacyjne ścian i dachu budynków sterówek,
  • roboty rozbiórkowe części wewnętrznej,
  • prace remontowe części wewnętrznej.
 3. Remont płyty mostowej jazu:
  • przygotowawcze i rozbiórkowe roboty płyty mostowej,
  • prace remontowe płyty mostowej jazu.

Prace budowlane zostały zrealizowane w ściśle określonym terminie, od 16 sierpnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz współpracy z partnerami udało nam się zakończyć zadanie zgodnie z planem, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone prace przyczynią się do poprawy funkcjonalności jazu Rzędziany oraz zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom tego obiektu. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i współpracę przy realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Galeria PRZED

 

Galeria PO