Wybierz swój język

2023 Jaz Babino

Zakończono prace budowlane przy remoncie jazu Babino na rzece Narew

Mamy zaszczyt ogłosić zakończenie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont jazu Babino na rzece Narew w km 296+000 z mostem i sterówkami”. Nasze działania miały na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego oraz funkcjonalności jazu i przyległych budynków sterówek. Poniżej przedstawiamy główne elementy prac, które zostały wykonane:

 1. Remont konstrukcji jazu:
  • naprawa konstrukcji żelbetowej jazu,
  • renowacja kładki stalowej jazu,
  • montaż barier ochronnych na ścianach przyczółków i skrzydełek jazu,
  • budowa schodów skarpowych,
  • wykonanie umocnień skarp rzeki Narew w obrębie jazu na górnym i dolnym stanowisku.
 2. Remont budynków sterówek jazu Babino:
  • prace rozbiórkowe na zewnątrz budynków,
  • renowacja ścian i dachu budynków sterówek,
  • rozbiórka i remont wnętrz budynków sterówek.
 3. Remont płyty mostowej jazu:
  • przygotowawcze i rozbiórkowe roboty na płycie mostowej,
  • prace remontowe na płycie mostowej jazu.

 

Prace budowlane zostały zrealizowane w terminie od 16 sierpnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz współpracy z partnerami udało nam się zakończyć zadanie zgodnie z planem, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Wierzymy, że przeprowadzone prace przyczynią się do poprawy funkcjonalności jazu Babino oraz zapewnią bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tego obiektu. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i współpracę w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Galeria PRZED

 

Galeria PO