Wybierz swój język

2022 Jaśkowa Dolina Gdańsk

 Zakończono budowę zbiornika retencyjnego “Jaśkowa Dolina” w Gdańsku.

Mamy zaszczyt poinformować, że zakończono realizację inwestycji pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku". Okres intensywnych prac trwał od 13 listopada 2020 roku do 22 listopada 2023 roku. Projekt ten stanowił istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony infrastruktury przed skutkami e powodzi.

Zakres projektu obejmował szereg kluczowych działań, mających na celu stworzenie nowoczesnego zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Jaśkowej Doliny w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy główne elementy, które zostały zrealizowane:

 • rozebranie istniejącej budowli wylotowej do Jaśkowego Potoku oraz pozostałości konstrukcji kładki drewnianej i nieczynnych latarni ulicznych;
 • wycinka drzew kolidujących z inwestycją;
 • odbudowa czaszy zbiornika poprzez odmulenie dna, reprofilacja i umocnienie skarp
  brzegowych gabionami i wegetacyjnymi materacami kamiennymi;
 • budowa osadnika w górnej części czaszy zbiornika;
 • budowa przegrody z przejazdem pomiędzy zbiornikiem i osadnikiem;
 • budowa zjazdu technologicznego do osadnika i czaszy zbiornika;
 • budowa ściany oporowej, zabezpieczenie istniejącego baraku (stanica ZHP);
 • budowa ściany oporowej, zabezpieczenie przeciwfiltracyjne od strony odpływu do Potoku
  Jaśkowego z przelewem awaryjnym na ulicę Jaśkowa Dolina;
 • przebudowa drogi dojazdowej do stanicy ZHP;
 • przebudowa dojazdu do stacji redukcyjnej gazu;
 • budowa dojazdu do budowli wylotowej do Jaśkowego Potoku
 • budowa drogi technologicznej wzdłuż skarpy zachodnio południowej;
 • przebudowa istniejącego ciągu rowerowo-pieszego na długości 12,7 m – obniżenie na
  potrzeby przelewu awaryjnego;
 • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, w tym budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN800 i DN1000;
 • budowa przelewu burzowego pod ulicą Jaśkowa Dolina przy zachodniej części zbiornika
  z rozdziałem na część istniejącą i część kierowaną do zbiornika;
 • budowa osadnika wirowego na potrzeby zabezpieczenia klapy zamknięcia awaryjnego;
 • budowa wlotu żelbetowegooraz 2 wylotów żelbetowychdo kanalizacji deszczowej i do Potoku Jaśkowego;
 • budowa pomostu widokowego drewnianego;
 • budowa altany drewnianej;
 • budowa barierki ochronnej, szlabanów i zamknięć przejazdu;
 • budowa schodów technologicznych 2szt.;
 • budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg;
 • budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia;
 • budowa wewnętrznej instalacji monitoringu poziomów wody i osadu;
 • budowa przyłącza elektrycznego;
 • wykonanie systemu monitoringu poziomu wody;
 • wykonanie obiektów małej architektury;
 • nasadzenia roślinności na terenach zielonych;
 • przebudowa odcinka wodociągu wA400 w ulicy Jaśkowa Dolina.

  

Galeria PRZED

 

Galeria PO