Wybierz swój język

2021 Oczyszczalnia ścieków Przywidz Piekło Górne

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków 5200 RLM

Z zadowoleniem informujemy o ukończeniu inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM – dokończenie realizacji”.

W ramach tego ambitnego projektu zrealizowaliśmy szereg kluczowych działań, które przyczyniły się do stworzenia nowoczesnej infrastruktury oczyszczania ścieków. Poniżej przedstawiamy główne elementy, które zostały wykonane:

 1. Roboty żelbetowe:
  1. budowa magazynu osadu,
  2. wykonanie fundamentów,
  3. realizacja szczelnej tacy punktu zrzutu.
 2. Infrastruktura wodno-ściekowa:
  1. budowa rurociągów technologicznych,
  2. instalacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych,
  3. dostawa i montaż kompletnego wyposażenia technologicznego oczyszczalni.
 3. Instalacje wentylacyjneji, klimatyzacjne i wodno-kanalizacyjne:
  1. montaż instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Roboty elektryczne, teletechniczne i AKPiA:
  1. instalacje zasilania i sterowania oczyszczalni,
  2. montaż systemów monitoringu i alarmowych.
 5. Roboty drogowe:
  1. budowa nawierzchni dróg, placów, chodników i balustrad terenowych.
 6. Montaż samochodowej wagi najazdowej.
 7. Roboty wykończeniowe budynku socjalno-technologicznego:
  1. wyposażenie laboratorium, warsztatu i części socjalno-biurowej budynku.
 8. Nasadzenia zieleni.
 9. Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Roboty budowlane zostały przeprowadzone w terminie od 28 marca 2020 roku do 28 lipca 2021 roku. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz współpracy z partnerami udało nam się zrealizować powierzone zadania terminowo i w pełnym wymaganym zakresie.

Jesteśmy dumni z efektów, jakie udało się nam osiągnąć w ramach tego projektu, i przekonani, że nowo powstała oczyszczalnia spełni wszystkie wymagane normy i będzie służyła społeczności przez wiele lat.

 

 Galeria PRZED

 

 Galeria PO