Wybierz swój język

2020 Węzeł wodny na rzece Brdzie Bydgoszcz

Zakończono “przebudowę obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego

Z zadowoleniem informujemy, że zakończono realizację inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy – część 2 – Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy" (Numer referencyjny: GD.ROO.73.2020.1).

Podczas realizacji tego złożonego zadania wykonaliśmy szereg istotnych działań, które przyczyniły się do ulepszenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Bydgoszcz. Poniżej przedstawiamy główne elementy, które zostały zrealizowane:

  1. Budowa przyłącza oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z przejściem przez jaz i włączeniem do sieci miejskiej.
  2. Instalacja studni wodomierzowej na sieci wodociągowej oraz studni rozprężonej na sieci kanalizacyjnej.
  3. Budowa przepompowni ściekowej wraz z kompletnym wyposażeniem.

Prace budowlane były prowadzone pod nadzorem archeologicznym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, co dodatkowo podkreślało ich znaczenie i odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe.

Realizacja prac miała miejsce w okresie od 17 sierpnia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku. Cieszymy się, że udało nam się wykonać wszystkie prace należycie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zadowoleniem patrzymy na korzyści, jakie ta inwestycja przyniesie mieszkańcom miasta.

 

Galeria