Wybierz swój język

2020 Nabrzeże skarpowe Hel

Zakończone prace nad naprawą i zabezpieczeniem Nabrzeża Skarpowego

Z radością informujemy, że prace związane z naprawą i zabezpieczeniem Nabrzeża Skarpowego należącego do MSPiR w Helu, zostały zakończone zgodnie z planem. Odbiór końcowy robót budowlanych miał miejsce zgodnie z harmonogramem w dniu 17 lipca 2020 roku.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni na szerokości i długości 5 m od oczepu żelbetowego;
  • wykonanie wykopu roboczego z zachowaniem możliwie największej ilości istniejącej podbudowy z pospółki;
  • wykonanie projektowanej podbudowy z pospółki w geowłókninie;
  • wylanie podkładu z chudego betonu;
  • montaż prętów kotwiących w istniejący oczep;
  • montaż zbrojenia i deskowania projektowanego muru oporowego;
  • betonowanie muru oporowego;
  • odtworzenie nawierzchni oraz ogrodzenia terenu.

 

Galeria PRZED

 

Galeria PO