Wybierz swój język

2022 Stegna kładka Projekt Budowlany

Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę oraz decyzji dla operatu wodnoprawnego dla inwestycji Budowa kładki pieszej prowadzonej przez Kanał C Stegna w m. Stegna.

Projekt budowlany obejmował kategorie XXVIII obiektu budowlanego, czyli: drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Operat wodnoprawny obejmował następujący rodzaj pozwolenia wodnoprawnego: Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące (Kanału C Stegna) – kładki pieszej na działkach obr. Stegna wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na umocnieniu dna oraz skarp kanału.

 

Celem inwestycji jest budowa:

  • Kładki pieszej

Widoczna powierzchnia kładki oraz jej boki zostaną obłożone deskami modrzewiowymi ryflowanymi o grubości 45x100mm. Po obu stronach kładki zostaną umieszczone balustrady mostowe ze stali S235.

  • Chodnik

Od zejścia z kładki do ul Ogrodowej ma zostać wykonane utwardzenie terenu przeznaczone dla ruchu pieszego o szerokości 3m. Chodnik na podbudowie o grubości 15cm.

  • Umocnienia dna i skarp

Umocnienie zostanie wykonane z materiałów takich jak kołki drewniane oraz materace siatkowo kamienne aby utrzymać możliwie naturalny wygląd Kanału C oraz nie ingerować w przepływające nim wody. Na skarpach ponad materacami zostanie wyłożona darnina o szerokości 0,5m a powyżej niej należy wykonać obsiew mieszanką traw. Dobór mieszanki powinien odbyć się z uwzględnieniem gatunków rosnących w okolicy.