Wybierz swój język

2022 Sopot Operat

Uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne dla operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z parkingu i wód roztopowych z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Sopocie.

Operat wodnoprawny obejmował następujący rodzaj pozwolenia wodnoprawnego:

odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej (na podstawie art. 389 pkt. 1 w związku z art. 35. ust.3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)).

Przedmiotem zamierzonego korzystania z wód jest istniejące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na trenie miasta Sopot do kanalizacji deszczowej kd 1000 – Ciek nr 1 (Ciek Graniczny).