Wybierz swój język

2022 Przebudowa rowu R-D-15 Operat

Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę oraz decyzji dla operatu wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-D-15 w gminie Pruszcz Gdański.

Opracowany operat obejmował następujący zakres pozwolenia wodnoprawnego:

  • przebudowę urządzenia wodnego - rowu, polegającą na budowie przepustu na rowie R-D-15 oraz likwidacji odcinka rowu R-D-15 poprzez jego zasypanie. Przebudowywany rów zlokalizowany jest w gm. Pruszcz Gdański.

Projekt budowlany obejmował kategorie:

  • XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
  • XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne.

 

Celem inwestycji jest budowa trzech przepustów zlokalizowanych na rowie R-D-10:

Pierwszy przepust będzie miał długość 9,05m i zostanie wykonany z karbowanej rury PP o średnicy DN1200, planowany przez niego jest wyłącznie ruch pieszy.

Drugi przepust będzie miał długość 6,05m i zostanie wykonany z karbowanej rury PP o średnicy DN1200, planowany przez niego jest wyłącznie ruch pieszy.

Trzeci przepust będzie miał długość 12m. zostanie on wykonany z żelbetowych prefabrykatów o wymiarach wewnętrznych 120x150cm i grubości ścianki 18cm.