Wybierz swój język

2022 Pruszcz Gdański Operat

Uzyskaliśmy pozwolenia wodnoprawnego na operat wodnoprawny na lokalizowanie obiektów budowlanych (teren rekreacyjny) na obszarze zagrożenia powodzią w miejscowości Pruszcz Gdański.

Operat wodnoprawny obejmował następujący rodzaj pozwolenia wodnoprawnego:

  • Lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, który stanowi obszar objęty powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat) (na podstawie 390 ust. 1 pkt. 1) lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)).

 

Operat wodnoprawny dotyczy lokalizowania obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W tym przypadku jest to zagospodarowanie działki w miejscowości Pruszcz Gdański obiektami rekreacyjnymi takimi jak:

  • alejki parkowe i nawierzchnie,
  • pomosty kompozytowe,
  • elementy małej architektury (ławki, hamaki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci),
  • nasadzenia zieleni, w tym założenie ogrodu deszczowego (na gruncie rodzimym, bez dodatkowych warstw filtracyjnych).

Działka objęta jest zagrożeniem powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat.