Wybierz swój język

2022 Nowe Marzy Operat

Uzyskaliśmy decyzji na operat wodnoprawny na rozsączanie wody deszczowej zbiornika w miejscowości Nowe Marzy.

Operat wodnoprawny obejmował następujący rodzaj pozwolenia wodnoprawnego:

  • odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, za pomocą zbiornika rozsączającego (na podstawie art. 389 pkt. 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.);
  • wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika rozsączającego wody opadowe lub roztopowe, zebrane w wewnątrz zakładowej kanalizacji deszczowej, na działce w miejscowości Nowe Marzy (na podstawie art. 389 pkt. 6 lit. a w związku z art. 16 pkt. 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.));
  • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (na podstawie art. 389 pkt. 2 w związku z art. 34 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)).

Celem inwestycji jest budowa kompleksu hal magazynowych z całą potrzebną infrastrukturą drogową, sanitarną oraz zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.