Wybierz swój język

2022 Niemodlin Operat

Uzyskaliśmy decyzję na operaty wodnoprawne na legalizację i odprowadzanie wód do rzeki Młynówki dla inwestycji zlokalizowanej w Niemodlinie.

 

Operaty wodnoprawne obejmował następujące rodzaje pozwoleń wodnoprawnych:

  • legalizację urządzenia wodnego, tj. wylotu kd do rzeki Młynówki, zlokalizowanego na działce obręb Niemodlin, pow. opolski, m. Niemodlin. (na podstawie art. 190 ust. 1 w związku z art. 16 pkt. 65 lit. f) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.);
  • usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu inwestycji w Niemodlinie wylotem do rzeki Młynówki (na podstawie art. 389 pkt. 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

 

Celem inwestycji jest:

  • budowa kompleksu usługowo – handlowego, z którego wody opadowe lub roztopowe mają zostać odprowadzone do rzeki Młynówki. Projektowany jest system kanalizacji deszczowej zbierający wspomniane wody z terenów uszczelnionych (miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych i dachów budynków) zakończony wylotem. Kanalizacja zostanie wyposażona w regulator przepływu, separator i osadnik do podczyszczania wód;
  • przywrócenie do funkcjonowania istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej i utrzymywanie go w stanie pozwalającym na ciągłe użytkowanie.