Wybierz swój język

2022 Jaz Gołkówko Ekspertyza

Opracowaliśmy ekspertyzę stanu technicznego, która określa przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych

 

Jaz – przedmiot ekspertyzy, jest zlokalizowany na rzece Pissa w miejscowości Gołkówko. Podstawowe parametry:

 • Jaz siedmioprzęsłowy z zasuwą drewnianą z ręcznym mechanizmem wyciągowym
 • Światło całkowite - 5,66 m
 • Wysokość piętrzenia - 1,45 m
 • Przyczółki betonowe od strony WG i WD
 • Po koronie ptrzebiega droga gruntowa

 

 1. Celem opracowania ekspertyzy jest określenie:
  1. stanu technicznego budowli, podłoża i otoczenia,
  2. ewentualnego występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania,
  3. warunków bezpiecznej eksploatacji,
  4. oceny trwałości budowli,
  5. sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk,
  6. prowadzenia niezbędnych obserwacji i kontroli budowli.
 2. Zakres realizacji:
  1. Wskazanie rodzaju i rozmiaru nieprawidłowości
  2. Określenie stabilności posadowienia konstrukcji obiektu
  3. Dokonanie oceny przyczyny powstania nieprawidłowości
  4. Określenie stopnia przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania
  5. Wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych zniszczonych elementów budowli
 3. Wykonane badania sprawdzające:
  1. Badania hydrogeologiczne, określające poziom wody gruntowej oraz stopień zagęszczenia gruntu w korpusie zapory czołowej
  2. Ustalenie wielkości filtracji przez ściany budowli - wielkość wpływu wody przez konstrukcję ścian i przyczółków
  3. Badanie nieniszczące elementów betonowych celem określenia wiodących parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji oraz grubości otuliny betonowej spajającej konstrukcję kamienną
  4. Pomiar rozwartości zaobserwowanych rys i pęknięć, a także ich przemieszczeń w konstrukcji ścian, przyczółków płyty dennej i wypadowej oraz płyty przejazdowej mostu
  5. Sprawność pracy mechanizmów wyciągowych Zasów oraz ich szczelność