Wybierz swój język

2024 Przeglądy Małe Elektrownie Wodne

Przeprowadzono coroczny okresowy przegląd stanu technicznego obiektu stopnia wodnego MEW Niewodnik I zlokalizowanego na rzece Dajna w gminie Reszel.

DANE TECHNICZNE O OBIEKCIE

  • Przeznaczenie obiektu – produkcja energii elektrycznej,
  • Parametry techniczne: jaz piętrzący o szerokości 5,25 m., rzędna progu 113,87 m Kr, normalna rzędna piętrzenia 114,30 m Kr, max. rzędna piętrzenia 114,7 m Kr. Przepływy charakterystyczne: SSQ = 1,33m3/s, SSWQ = 3,57m3/s, SNQ = 0,78m3/s, Q3%=7,88m3/s, Q1%=9,52m3/s. Spad H=2,8m.
  • W elektrowni wodnej zamontowane trzy turbiny śmigłowe - w tym dwie D=400mm i jedną D=700mm. Moc elektrowni 44kW.

KONTROLOWANE ELEMENTY BUDOWLI:

  • Korpus,
  • Ponur i niecka wypadowa,
  • Zamknięcia,
  • Mechanizmy i zabezpieczenia antykorozyjne,
  • Ubezpieczenia brzegowe, skarpy oraz dno kanałów,
  • Aparatura kontrolno – pomiarowa – tj. łata wodowskazowa i reper roboczy (115,54 m Kr).
  • Estetyka ogólna obiektu oraz jego otoczenia.

 

OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Stan techniczny obiektu – ogólnie – ponad dobry. Obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji.

Fot. Łata wodowskazowa

 

Fot. Komora wlotowa – woda górna

 

Fot. Widok od strony wody górnej

 

Fot. Widok od strony wody dolnej

 

Estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – stan dobry.