Wybierz swój język

2023 Nadzór autorski: Kanał węgorzewski i rzeka Węgorapa

Zakończyliśmy pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego”, miasto Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. Warmińsko – mazurskie oraz „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”, miasto i gmina Węgorzewo, pow. Węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie.

O inwestycji: 

Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego

w ramach opracowania:

 • przebudowano umocnienia brzegów kanału na całej jego długości, w tym rozbiórka istniejącego ubezpieczenia,
 • udrożniono kanał do głębokości 1,6 m w odniesieniu do rzędnej 115,55 m n.p.m,. Kr 60 wraz z wywozem urobku, utylizacją lub wtórnym zagospodarowaniem,
 • wykonano drabinki wejściowe wkomponowane w obrys oczepu żelbetowego,
 • ustawiono nowe oznakowanie nawigacyjne,
 • uformowano skarpy.

Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy

w ramach opracowania:

 • wykonano umocnienie odcinków wejściowych brzegów rzeki Węgorapy w postaci narzutu kamiennego wraz z odtworzeniem kamiennej kierownicy na brzegu lewym przy połączeniu rzeki z jeziorem Mamry oraz odcinka przed rozgałęzieniem rzeki Węgorapy na rzekę Węgorapę i Kanał Węgorzewski,
 • wykonano umocnienia brzegowe w formie ścianki szczelnej,
 • udrożniono rzekę do głębokości 1,6 m w odniesieniu do rzędnej 115,55 m n.p.m,. Kr 60 wraz z wywozem urobku, utylizacją lub wtórnym zagospodarowaniem,
 • udrożniono połączenia odcinka rzeki Węgorapy na odległości do 50 m w głąb jeziora Mamry,
 • wykonano drabinki wejściowe wkomponowane w obrys oczepu żelbetowego,
 • ustawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.  

 

Działania, które zostały podjęte w ramach nadzoru autorskiego:

 • Dokładna Weryfikacja Projektu: Na każdym etapie budowy, nasz zespół ekspertów dokładnie weryfikował zgodność prac budowlanych z projektem. Upewniliśmy się, że każdy szczegół został wykonany zgodnie z założeniami architektonicznymi i technicznymi.
 • Stała Komunikacja z Inwestorem i Wykonawcami: Utrzymywaliśmy regularny kontakt z inwestorem oraz wykonawcami, co pozwalało na bieżąco rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy oraz wprowadzać ewentualne zmiany w projekcie.
 • Monitorowanie Jakości Materiałów i Prac: Zadbaliśmy o to, aby używane materiały były najwyższej jakości, a prace budowlane spełniały wszystkie normy i standardy. Regularne kontrole na placu budowy gwarantowały, że każdy etap realizowany był na najwyższym poziomie.
 • Dokumentacja i Raportowanie: Prowadziliśmy szczegółową dokumentację wszystkich działań oraz regularnie raportowaliśmy postępy prac. Dzięki temu inwestor miał pełną kontrolę nad procesem budowlanym i mógł na bieżąco monitorować realizację projektu.
 • Koordynacja Odbiorów i Kontroli: Nasz zespół koordynował wszystkie odbiory techniczne oraz kontrole przeprowadzane przez odpowiednie organy. Dzięki temu wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały przeprowadzone sprawnie i bezproblemowo.