ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 11 sierpnia podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.36.2020.AG).

Cel

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 Jazów

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

Termin realizacji : 30 listopada 2020 roku.