ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

   

W dniu 15 listopada 2019 roku zakończyliśmy realizację zadania pn.: Budowa Przystani kajakowej w Miejscowości Trzcinisko, w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły (Numer referencyjny: ZP.271.11.2019). Umowa na tą inwestycję została podpisana w dniu 2 sierpnia z Gminą Cedry Wielkie.

Cel

Budowa przystani kajakowej w miejscowości Trzcinisko

Przedmiotem zamówienia jest:

Przed
Po

Pierwotny czas realizacji przedsięwzięcia został ustalony do 30 listopada 2019 r. od 5 sierpnia 2019 r.