ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 08.09.2017 roku podpisaliśmy umowę z Regionalną Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zabezpieczenie lewego brzegu kanału portowego w msc. Nowa Pasłęka. W miejscu istniejącego umocnienia zaprojektowano wbicie ścianki szczelnej z grodzic GU 16-400 wraz z wykonaniem oczepu żelbetowego. Przewidziano ściankę o długości 8m kotwioną za pomocą kotew gruntowych. Długość stalowej żerdzi kotwiącej wynosi 11,5m, długość buławy l=6,5m. W nowym murze nadwodnym zaprojektowano odbojnice typu Milanówek oraz drabinkę wyłazową. Przewiduje się również uzupełnienie skarp pospółką oraz ułożenie darniny. Ścianka szczelna zostanie podparta narzutem kamiennym i zakotwiona do rur stalowych śr. 500 i dł. 2m. Prace mają być zakończono w kwietniu 2018 roku.

Stan nabrzeża przy ujściu rzeki Pasłęki w 2017 roku

Zakończenie pogrążania ścianek szczelnych w lutym 2018 roku

Kategorie: REALIZACJA