ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: GDDKiA Oddział w Olsztynie
Termin realizacji: 24.11.2015 – 31.03.2016