ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW w Olsztynie
Wartość kontraktu: 
2 778 200,98 PLN 
Termin realizacji:
28.09.2009

Opis:Wykonanie robót zabezpieczających stopień wodny na rzece Guber w km 0+530 w miejscowości Sępopol. gmina Sępopol, województwo warmińsko-mazurskie.