ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 1 lipca podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na roboty budowlano – montażowe w ramach zadania pn.: Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy część 2 – Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy (Numer referencyjny: GD.ROO.73.2020.1)

Cel

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych, oraz doprowadzenie instalacji wodociągowej i energetycznej do budynku sterowni Jazu Farnego. Przedmiotem opracowania jest budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wraz z przyłączem wodociągowym oraz przyłącze energetyczne.

Część 2 – Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy  (Numer referencyjny: GD.ROO.73.2020.1) jest to druga część inwestycji, którą realizujemy w konsorcjum firm.

W skład konsorcjum wchodzą:

Termin realizacji: 16 listopada 2020 roku.