ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni
Wartość kontraktu: 1 305 614,75 PLN
Termin realizacji: 31.08.2008

Opis:

Roboty budowlane polegające na pogrążeniu 117mb ścianki szczelnej z wykonaniem oczepu stalowego, układaniu gabionów i materacy faszynowych oraz wykopach podwodnym z przerzutem kierowanym pod dnem rzeki w celu przełożenia kabla telekomunikacyjnego

Kategorie: REALIZACJA