ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber

W dniu 11 sierpnia podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.36.2020.AG). Cel Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 Jazów Jaz Dubliny Jaz Warniki Jaz Banaski Jaz Wągniki Czytaj dalej…

Operat Kanał Augustowski

W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisaliśmy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) umowę na sporządzenie opracowania pn.:  Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla istniejących budowli piętrzących i śluz żeglownych znajdujących się w km 0+000 – 81+750 Kanału Augustowskiego, gm. Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów i Płaska, Czytaj dalej…

Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża

Dnia 17.06.2020 podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)” w ramach zadania  „Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża- Długiego Pobrzeża w Gdańsku Czytaj dalej…

Śluza Paniewo i Śluza Gorczyca

W dniu 9 czerwca 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok)  na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn: Dokumentacja techniczna na remont Śluzy Gorczyca w km 57+000 Kanału Augustowskiego polegającego na wymianie wrót górnych i dolnych (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.4.2020.EP) oraz Dokumentacja Techniczna na remont Śluzy Paniewo Czytaj dalej…