ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber

W dniu 11 sierpnia podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.36.2020.AG). Cel Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 Jazów Jaz Dubliny Jaz Warniki Jaz Banaski Jaz Wągniki Czytaj dalej…

Jaz Krutyń

W dniu 21 maja podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę i odbudowę jazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Jazu Krutyń na rzece Krutyni. (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.9.2020.AC). Prace rozpoczynamy od 1 września 2020 roku z uwagi na siedlisko i okres lęgowy Czytaj dalej…