ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Naprawa pomostu pływającego w Marinie Gdańsk

W dniu 5 październik 2020 roku podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na wykonanie robót remontowych –w ramach zadania pn.: Naprawa pomostu pływającego w Marinie Gdańsk poprzez montaż 12 sztuk martwych kotwic o masie 5t każda (Numer referencyjny: ZP2/57/2020). Stan Początkowy Przedmiotem zamówienia jest: Zdemontowanie i zutylizowanie 4 istniejących kotwic Zamontowanie 12 Czytaj dalej…

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber

W dniu 11 sierpnia podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.36.2020.AG). Cel Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 Jazów Jaz Dubliny Jaz Warniki Jaz Banaski Jaz Wągniki Czytaj dalej…

Roboty remontowe w Gdańsku na nabrzeżach rzeki Motławy

W dniu 6 sierpnia podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na wykonanie robót remontowych –w ramach zadania pn.: Wykonanie robót remontowych w Gdańsku na nabrzeżach rzeki Motławy  (Numer referencyjny:ZP1/282/10/2020). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową: Rozbiórka belek odbojowych, Utylizacja zdemontowanych belek odbojowych, Demontaż wyposażenia nabrzeży – szpilki montażowe Czytaj dalej…

Naprawa i zabezpieczenia Nabrzeża Skarpowego w Helu

W dniu 1 lipca podpisaliśmy umowę z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa na wykonanie naprawy i zabezpieczenia Nabrzeża Skarpowego należącego do MSPiR w Helu. Prace wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją techniczną: Naprawa i zabezpieczenia Nabrzeża Skarpowego (od strony miasta) należącego do MSPiR w Helu (Numer referencyjny: ET/2210/228/20/HEL). Cel Zabezpieczenie nabrzeża Czytaj dalej…

Operat Kanał Augustowski

W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisaliśmy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) umowę na sporządzenie opracowania pn.:  Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla istniejących budowli piętrzących i śluz żeglownych znajdujących się w km 0+000 – 81+750 Kanału Augustowskiego, gm. Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów i Płaska, Czytaj dalej…

Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża

Dnia 17.06.2020 podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)” w ramach zadania  „Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża- Długiego Pobrzeża w Gdańsku Czytaj dalej…

Śluza Paniewo i Śluza Gorczyca

W dniu 9 czerwca 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok)  na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn: Dokumentacja techniczna na remont Śluzy Gorczyca w km 57+000 Kanału Augustowskiego polegającego na wymianie wrót górnych i dolnych (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.4.2020.EP) oraz Dokumentacja Techniczna na remont Śluzy Paniewo Czytaj dalej…

Oczyszczalnia Ścieków Przywidz

W dniu 28 maja podpisaliśmy umowę z Gminą Przywidz na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz w ramach Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz. Project współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno- Ściekowa Czytaj dalej…