ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Operat Kanał Augustowski

W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisaliśmy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) umowę na sporządzenie opracowania pn.:  Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla istniejących budowli piętrzących i śluz żeglownych znajdujących się w km 0+000 – 81+750 Kanału Augustowskiego, gm. Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów i Płaska, Czytaj dalej…