ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 9 czerwca 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok)  na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn: Dokumentacja techniczna na remont Śluzy Gorczyca w km 57+000 Kanału Augustowskiego polegającego na wymianie wrót górnych i dolnych (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.4.2020.EP) oraz Dokumentacja Techniczna na remont Śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego (obręb Płaska) polegającej na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych ((Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.5.2020.KD).

Śluzy osadzone są na Kanale Augustowskim (woj. podlaskie), który łączy drogą okrężną dopływ Wisły z Bałtykiem poprzez dopływ Niemna z pominięciem dolnego biegu Wisły. Budowa  Kanału Augustowskiego miała na celu ominięcie pruskich komór celnych przy tranzycie zboża do Gdańska. Całkowita długość kanału wynosi 101 km, w tym 82 km w granicach Polski.

Śluza Gorczyca

Śluza Paniewo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i niezbędnych decyzji administracyjnych, (tj. środowiskowej, lokalizacyjnej, wodnoprawnej, pozwolenie na budowę, itp.)

Oba tematy realizujemy w konsorcjum zaprzyjaźnionych firm:

Czas realizacji obu dokumentacji technicznych przypada na 90 dni od dnia podpisania umowy.