ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 30.12.2017 roku podpisaliśmy umowę w Warszawie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i umocnienia Kanału Węgorzewskiego” oraz „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”, miasto Węgorzewo, pow. węgorzewski,
woj. warmińsko – mazurskie. Zgodnie z harmonogramem umowy, prace projektowe potrwają do dnia
02.10.2019 roku. Aktualnie opracowujemy operaty wodnoprawne.

 

Kategorie: REALIZACJA