ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Dnia 30.06.2017 roku zakończono umowę na remont stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – śluza Antoniewo, śluza Frydrychowo.

W odniesieniu do Śluzy Antoniewo, zakres rzeczowy części hydrotechnicznej realizacji robót obejmuje konstrukcję śluzy Antoniewo wraz z zagospodarowaniem terenu, awanportami górnym i dolnym. Remont obiektu ma na celu zwiększenie jego sprawności technicznej, który nie zmieniając wyglądu budowli, zapewni użytkowanie w dotychczasowym charakterze przez kolejne dziesiątki lat.  Remont śluzy Antoniewo przeprowadzony zostanie w następującym zakresie: roboty odmuleniowe w komorze śluzy; regenerację łożysk górnych i dolnych; przegląd i konserwację mechanizmów napędowych wrót i zamknięć motylkowych; wymianę lub naprawę zamknięć motylkowych; wymianę uszczelnień drewnianych i odbojnic wrót; zabezpieczenie antykorozyjne wrót, pomostów, napędów i innych, stalowych elementów wyposażenia śluzy; naprawę powierzchni korony głowy górnej; wyposażenie głowy górnej w ciosy narożne; naprawę ścian czołowych głowy górnej; przeniesienie repera roboczego i łaty wodowskazowej na głowie górnej; naprawę lica ścian głów i komory oraz lewego peronu wraz zabezpieczeniem pęknięć; naprawę ścian skrzydełek w dolnym stanowisku śluzy; spoinowanie ścian głów i komory oraz wymiana spoin ciosów kamiennych przy wnęce wrót. Remont infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu: naprawę schodów i podestu betonowego przy głowie górnej – lewej; naprawę ubezpieczenia brzegów w górnym i dolnym stanowisku śluzy; wykonanie ogrodzenia panelowego; wycinkę starych topoli na języku rozdzielczym, w dolnym stanowisku śluzy; nasadzenia nowych drzew.

ŚLUZA FRYDRYCHOWO – Zakres rzeczowy części hydrotechnicznej realizacji robót obejmuje konstrukcję śluzy Fryrychowo wraz z zagospodarowaniem terenu, awanportami górnym i dolnym. Remont obiektu ma na celu zwiększenie jego sprawności technicznej, który nie zmieniając wyglądu budowli, zapewni użytkowanie w dotychczasowym charakterze przez kolejne dziesiątki lat. Remont śluzy Frydrychowo przeprowadzony zostanie w następującym zakresie: roboty odmuleniowe w komorze śluzy; regenerację łożysk górnych i dolnych; przegląd i konserwację mechanizmów napędowych wrót i zamknięć motylkowych; wymianę lub naprawę zamknięć motylkowych; wymianę uszczelnień drewnianych i odbojnic wrót; zabezpieczenie antykorozyjne wrót, pomostów, napędów i innych, stalowych elementów, wyposażenia śluzy; naprawa pękniętego korpusu i powierzchni korony głowy górnej; wyposażenie głowy górnej w ciosy narożne; naprawę ścian czołowych głowy górnej, przeniesienie łaty wodowskazowej na głowie górnej; naprawa lica ścian głów i komory oraz pęknięcia lewego peronu przy głowie dolnej wraz z zabezpieczeniem pęknięć; naprawa ścian i ciosów skrzydełek w dolnym stanowisku. Remont infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu: ścianka szczelna w górnym stanowisku śluzy; ubezpieczenia brzegów w górnym i dolnym stanowisku śluzy; ogrodzenie panelowe.

Śluza we Frydrychowie, po zakończeniu prac budowlanych, napełniona wodą

Kategorie: REALIZACJA