ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: Urząd Morski w Słupsku 
Termin realizacji: 29.09.2015 – 04.11.2015
Opis:
Wykonano ciagi pieszo – jezdne z kostki betonowej o gr. 8cm na powierzchni 1 421,40m2 wraz z odwodnieniem