ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: RZGW w Gdańsku 
Termin realizacji: 22.08.2014 – 31.01.2015

Opis:
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 Martwej Wisły. Etap I robót obejmuje odcinek nabrzeża o długości 190 m w km. 9+555 do 9+745 (od strony mostu pontonowego), w tym:
1) remont nabrzeża wraz z ciągiem pieszym,
2) remont obniżenia dla małych jednostek o dług. 17,45 m,
3) remont pirsu,
4) przebudowę slipu wraz z umocnieniem dna,
5) odwodnienie liniowe części nabrzeża wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki,
6) wyposażenie tego odcinka nabrzeża i pirsu w elementy systemu odbojowego, cumowniczego, drabinek ratowniczych, barierek stalowych oraz oznakowania dla jednostek pływających,
7) wymiana ogrodzenia wraz z likwidacją bramy wjazdowej.