ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: RZGW w Gdańsku 
Termin realizacji: 07.10.2014 – 31.01.2015

Opis:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 Martwej Wisły. Etap I robót obejmuje odcinek nabrzeża o długości 75 m w km. 9+555 do 9+745 (od strony mostu pontonowego), w tym:
1) remont nabrzeża wraz z ciągiem pieszym,
2) wyposażenie tego odcinka nabrzeża i pirsu w elementy systemu odbojowego, cumowniczego, drabinek ratowniczych, barierek stalowych oraz oznakowania dla jednostek pływających,
3) wykonanie ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża