ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Wartość kontraktu: 2 480 451,40 PLN
Termin realizacji: 30.08.2010
Opis:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydrotechnicznym, drogowym, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji wodociągowej polegających na:

– budowie żelbetowego koryta rzeki Chylonki 183mb
– budowie drogi, chodników i placu
– budowie kanałów i studzienek rewizyjnych
– budowie wodociągów z przyłączami