ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 23 czerwca podpisaliśmy umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na sporządzenie operatu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego dla zadania Przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze (Numer referencyjny: 27/IOW/2020).

Przedmiotem prac będzie przebudowa umocnienia brzegowego w postaci podparcia klifu u podstawy umocnienia wraz z narzutem kamiennym. Planowany remont zakłada wykonanie od strony morza opaski z palisady, z pali wierconych, zwieńczonej oczepem żelbetowym, z narzutem kamiennym od strony wody oraz wzmocnienie zbocza skarpy, gwoździami gruntowymi z oblicowaniem siatką stalową oraz matą wegetacyjną, pozwalającą na zazielenienie się zbocza.

W oparciu o dokumentację techniczną realizujemy:

Przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze (Numer referencyjny: 27/IOW/2020) jest naszym kolejnym celem na mapie Pomorza. Jako doświadczona firma specjalizująca się w hydrotechnice melioracji po raz kolejny uczestniczymy w modernizacji Polskiego podwórka.

Czas realizacji przedsięwzięcia został ustalony na 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.