ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW WP Gdańsk
Wartość kontraktu: 
2 620 392 PLN 
Termin realizacji: 
11.10.2013
Opis:
 Charakterystyka stacji pomp nr 65 Kławki (gm. Stare Pole, pow. Malbork, woj. Pomorskie)
– Powierzchnia polderu 250ha. Klasa budowli IV, Nominalny wydatek pompowni 500dm3/s, moc przyłączeniowa 13 kW
– Poziomy pompowania: maksymalny poziom pompowania: -0,50 m npm, średni poziom pompowania: -1,45 m npm, minimalny poziom pompowania: -1,75 m npm.Wyposażenie pompowni:Technologia
-zatapialne pompy typu amacan pa4 500-270/164 UAG1 o wydatku 250 dm3/s 13 kW 2 szt.
– rurociągi tłoczne z rur stalowych DN 500 x 10m 20 m
– przepustnice zwrotne DN500 2 szt.
– klapy zwrotne DN500 2 szt
– kompensatory DN500 2 szt
– szyby stalowe 2Xdn500 2 szt- budynek pompowni (sterownia z zapleczem sanitarnym – umywalka, miska ustępowa, hydrofor) wymiary 3.94 x 4.24 m, wysokość budynku w kalenicy 5.07m, pow użytkowa 10.85.m2, rzędna kalenicy: 7.17m npm, rzędna posadzki budynku: 2,40 m npm ……. m2
– zbiornik na skratki o poj.3.75 m3 i wymiarach w rzucie: 6,0 x 2,5 m głębokość ok.0,25 m 1 szt.
– komora wylotowa o pow. 16,12,m2 szerokość konstrukcji wylotu 4 m, długość4,03 m, wysokość 3,30 m światło komór wylotowych rurociągu 2 X1,30. m, rzędna dna konstrukcji wylotu -0,70m npm, rzędna dna kanału za wylotem ……. m npm, rzędna pomostu roboczego 2,20m npm 16,12 m2
– komora wlotowa o pow. 49,14 m2 szerokość 4,20 m, długość 11,70 m, szerokość komór wlotowych 2x……. m , wysokość 6,0m rzędna dna komory pomp-3,0 m npm, rzędna dna przed wlotem: -2,0m npm, 49,14 m2
– wiata stalowa wraz z czyszczarką krat 1 szt.
– ogrodzenie panelowe pompowni H=2,03 m, z cokołem prefabrykowanym, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2m, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2m, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2 m, 2 x furtka B=1,0 m H=2,2m, furtka B=1,2 m H=2,2m, 85 m
– nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm. 453 m2
– stacja pogodowa 1 szt
– inst. elektryczne i AKPIA 1 szt.