ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

– wymianie 2 pomp w pompowni Konowały I,
– wymianie 3 pomp w pompowni Konowały II,
– montażu suwnic,
– przebudowie budynków pompowni Konowały I i Konowały II: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, pomieszczeń budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokryć dachowych, wymiana instalacji elektrycznej,
– przebudowie budynku gospodarczego: przebudowa budynku, pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej,
– przebudowie budynku obsługi pompowni – operatora – naprawa ścian zewnętrznych, montaż systemu odwodnienia dachu, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa komina, wymiana stolarki budowlanej, wykończenie wnętrz, wymiana instalacji elektrycznej,
– zagospodarowaniu terenu: utwardzenie terenu, ogrodzenie, remont skarp i dna zbiorników wyrównawczych, naprawa skarp i dna w obrębie doków wylotowych, budowa pomostu roboczego, naprawa skarpy przy budynku stacji pomp Konowały I wraz z montażem balustrady, montaż balustrady przy zbiornikach wyrównawczych, wykonanie pochylni przy budynku stacji pomp Konowały I.

Termin zakończenia robót – 15 listopad 2017 roku.

W dniu 8.12.2017 roku zakończono prace budowane.

Stacja pomp Konowały, widok na zbiornik wyrównawczy, po zakończeniu robot budowlanych

Stacja pomp Konowały, widok na zbiornik wyrównawczy, po zakończeniu robot budowlanych

Stacja pomp Konowały, po zakończeniu robot budowlanych

Stacja pomp Konowały, po zakończeniu robot budowlanych

Kategorie: REALIZACJA