ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: Urzad Morski w Gdyni
Termin realizacji: 11.08.2015 – 31.05.2016
Opis:
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej tj.: korekty wysokościowej odcinka jezdni ulicy Przełom.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
– wykonanie aktualizacji projektu „Korekta wysokościowa odcinka jezdni ulicy Przełom, w ramach przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle – Obudowy brzegów Kanału Płonie, dla potrzeb umożliwienia odwodnienia ulicy” zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do projektu (zatwierdzenie projektu w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Urzędu Morskiego, uzgodnienie projektu z Gdańskimi Melioracjami, uzyskanie prawa do dysponowania terenem od zarządcy/właściciela działki i inne niezbędne) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
– wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową „Korekty wysokościowej odcinka jezdni ul. Przełom, w ramach przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle – Obudowy brzegów Kanału Płonie, dla potrzeb umożliwienia odwodnienia ulicy”.