ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisaliśmy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) umowę na sporządzenie opracowania pn.:  Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla istniejących budowli piętrzących i śluz żeglownych znajdujących się w km 0+000 – 81+750 Kanału Augustowskiego, gm. Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów i Płaska, pow. augustowski (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.34.2020.EP).

W oparciu o dokumentację techniczną realizujemy:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą istniejących budowli piętrzących i śluz żeglownych w km 00+000 – 81 + 750 Kanału Augustowskiego, gm. Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów i Płaska, pow. augustowski (BI.ROZ.2810.34.2020.EP) jest naszym kolejnym tematem w woj. podlaskim (wcześniejsze projekty to m.in. przebudowa stacji pomp Konowały, Śluza Paniewo, Śluza Gorczyca). Jako doświadczona firma specjalizująca się w hydrotechnice i melioracji cieszymy się, że możemy rozszerzać zakres terytorialny swojej działalności.

Czas realizacji przedsięwzięcia został ustalony na 90 dni od dnia zawarcia umowy, a na Decyzję i Zatwierdzoną Instrukcję mamy czas do 30 listopada 2020 roku.