ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW Olsztyn 
Termin realizacji: 29.08.2014 – 27.03.2015

Opis:
Odtworzenie – kształtowanie przekroju i układu koryta rzeki Węgorapa, gm. Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem, kształtowaniem przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Węgorapa polegających na wykonaniu:
– Robót pomiarowych;
– Robót przygotowawczych, w tym robót karczunkowych i rozbiórkowych;
– Robót ziemnych i kształtowaniu przekroju, w tym odmuleniu dna oraz wyrównaniu skarp, wykonaniu zabudowy oberwisk na skarpach rzeki;
– Robót umocnieniowych, w tym zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym oraz opaską faszynową, umocnieniu skarp materacami siatkowo – kamiennymi;
– Rozbiórki i usunięciu pozostałości mostu w km 2+010.