ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMIUW w Olsztynie
Wartość kontraktu: 4 997 424,24 PLN
Termin realizacji:
 30.11.2012
Opis:
Odbudowa umocnień skarp rzeki Łyny na odcinku km 109+140 – 109+560 w Bartoszycach