ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: WZMiUW WP Poznianiu 
Termin realizacji: 25.07.2014 – 15.12.2014

Opis:
 Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa rzeki Rgilewki (gm. Koło, Grzegorzew, powiat Koło) na odcinku od km 3+100 do km 9+000. W ramach odbudowy przewiduje się wykonanie następujących prac:
a) remont koryta rzeki Rgilewki – odmulenie w km 3+100 – 4+800
b) regulację / rozbudowę/ koryta rzeki Rgilewki na odcinku od km 4+800 do km 9+000 z wyłącze-niem odcinków znajdujących się w bezpośredniej bliskości projektowanych jazów;
c) budowę nowego żelbetowego jazu w km 5+200 o wysokości piętrzenia 2,75m
d) budowę przepustu na ujściu rowu R-2G(R-4) do Rgilewki w km 5+115
e) przebudowę kładki dla pieszych w km 8+566
f) przebudowę istniejącego jazu w km 8+900 o wysokości piętrzenia 1,99 m
g) przebudowę lewobrzeżnego ujęcia do nawodnień w km 8+908
h) przebudowę lewobrzeżnej zastawki w km 8+915 na wylocie rowu R-7G(R-4)Na odcinkach rzeki Rgilewki wytypowanych do regulacji przewiduje się usunięcie krzewów i drzew rosnących w jej korycie. Dokładną inwentaryzację drzew przewidzianych do usunięcia sporządzono w postaci osobnego operatu wydrzewieniowego.