ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW Olsztyn
Termin realizacji: 31.03.2015

Opis:
 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazów na rzece Rudna w km 7+870, w km 9+630, w km 10+830, w km 12+210, w km 14+080, w km 15+050, gm. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie polegających dla każdego jazu na:
– Wykonaniu robót tymczasowych, w tym: wbicie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic; wykop kanału obiegowego; montaż tymczasowego przepustu (nie dotyczy jazu w km 9+630 oraz w km 10+830); ułożenie grodz tymczasowych z worków z piaskiem; ułożenie ręczne materacy gabionowych w dnie i na skarpie na wylocie kanału obiegowego; ułożenie tymczasowych dróg i placu zaplecza budowy z płyt żelbetowych; wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy; wykonanie drenażu z rur PVC; pompowanie wody ze studni oraz za pomocą igłofiltrów;
– Wykonaniu robót rozbiórkowych, w tym: wykop pod budowlę z wywozem urobku; mechaniczne rozebranie betonowej konstrukcji jazu z wywozem gruzu;
– Wykonaniu konstrukcji jazu i przepustu, w tym: wytyczenie jazu; przepustu i niecki wypadowej; dokopy fundamentowe z wywozem urobku; wbicie ścianek szczelnych z grodzic; wykonanie podbudowy z betonu pod konstrukcję jazu; wykonanie zbrojenia z prętów; wykonanie betonowej konstrukcji jazu; wykonanie kładki roboczej; pokrycie powierzchni odpowietrznych i odwodnych środkami hydroizolacyjnymi; montaż prowadnic, zasuw, przypór dennych i ręcznego mechanizmu wyciągowego; wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej przepustu; ułożenie przewodu przepustu; odbudowa niecki i oczepu; ułożenie ręczne materacy gabionowych na skarpach; wykonanie nawierzchni przepustu z płyt betonowych pełnych; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych; wykonanie chodnika z kostki brukowej; wykonanie schodów; montaż barierek ochronnych; montaż łaty wodowskazowej, bolca stalowego oraz reperów kontrolnych;
– Wykonaniu robót wykończeniowych – rozbiórkowe, w tym: wyciagnięcie ścianek szczelnych z grodzic; demontaż przepustu tymczasowego (nie dotyczy jazu w km 9+630 oraz w km 10+830); rozbiórka ręczna materacy gabionowych w dnie i na skarpie na wylocie kanału obiegowego; rozbiórka dróg tymczasowych, zaplecza budowy i ogrodzenia; zasypanie kanału obiegowego; rozścielenie ziemi urodzajnej; humusowanie i obsiew skarp; naprawa istniejącej drogi gruntowej.