ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Dnia 17.06.2020 podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)” w ramach zadania  „Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinka od Mostu Zielonego do Targu Rybnego”. W związku z zawarciem tego publicznego zobowiązania informowały o tym takie media jak: Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Gdańsk.pl.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania.

Zadanie składa się z dwóch odcinków:

Zakres zadania obejmuje modernizację nabrzeży polegającą na:

Podpisanie kolejnej umowy z Gminą Miasta Gdańsk i możliwość wspomagania jej po raz kolejny w trosce o infrastrukturę miejską, napawa nas dumą i energią do dalszego działania.

Zgodnie z planem przedsięwzięcie zostanie zakończone z końcem marca 2021.