ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o. 
Termin realizacji: 01.12.2015 – 31.12.2016

Opis:

 Przedmiot umowy obejmuje:
– opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie dwóch stuk szandorów,
– montaż na ujęciu wody w komorach na kanałach dopływowych K1 i K2 stalowych zamknięć odcinających dopływ wody do komór,
– czyszczenie dwóch kanałów dolotowych K1 i K2
– montaż w dwóch komorach krat rzadkich z automatycznymii czyszczarkami
– demontaż istniejących krat rzadkich
– rekonstrukcja zasuw płytowych Z10 i Z9
– odtworzenie nitki wody chłodzącej nr 5
– rekonstrukcja nitki nr 3
– instalacja AKPiA z włączeniem układu do systemu wizualizacji i kontroli pracy urządzeń