ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 21 maja podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę i odbudowę jazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Jazu Krutyń na rzece Krutyni. (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.9.2020.AC). Prace rozpoczynamy od 1 września 2020 roku z uwagi na siedlisko i okres lęgowy rybołowa (Natura 2000).

Rzeka Krutynia znajduje się na Pojezierzu Mazurskim (woj. warmińsko-mazurskie), wpływa do Jeziora Bełdany i jest rozpoznawalna m.in. jako urokliwy i dziki szlak kajakowy.

W ramach umowy mamy wykonać:

Jaz Krutyń

Przebudowa Jazu Krutyń na rzece Krutyni . (BI.ROZ.2810.9.2020.AC)jest naszym kolejnym tematem prowadzonym  w województwie warmińsko-mazurskim (wcześniej był to Jaz Zielona, most w msc. Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim, budowa nabrzeża w ujściu rzeki Nowa Pasłęka). Jako firma – lider na Pomorzu w hydrotechnice i melioracji podejmujemy kolejne wyzwanie.

Zgodnie z planem przedsięwzięcie zostanie zakończone 10.11.2021 r.