ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowa modernizacja dwóch nitek technologicznych w Komorze Wodnej Nowej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Inwestor: ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.  Termin realizacji: 01.12.2015 – 31.12.2016 Opis:  Przedmiot umowy obejmuje: – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie dwóch stuk szandorów, – montaż na ujęciu wody w komorach na kanałach dopływowych K1 i K2 stalowych zamknięć odcinających dopływ wody do komór, – czyszczenie dwóch kanałów dolotowych Czytaj dalej…

Przebudowa odcinka jezdni ul. Przełom w Gdańsku

Inwestor: Urzad Morski w Gdyni Termin realizacji: 11.08.2015 – 31.05.2016 Opis:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej tj.: korekty wysokościowej odcinka jezdni ulicy Przełom. Przedmiot zamówienia obejmuje: – wykonanie aktualizacji projektu „Korekta wysokościowa odcinka jezdni ulicy Przełom, w ramach przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle – Obudowy brzegów Kanału Płonie, Czytaj dalej…

Przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach

Inwestor: Gmina Kolbudy Termin realizacji: 20.07.2015 – 31.05.2016 Opis:  ”1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach na odcinku ok. 350 m od skrzyżowania z ulicą Staropolską (DW 221), realizowana zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Drogową Pracownię Projektową „RONDO” Piotr Olejniczak z siedzibą w Świeciu ul. Sygietyńskiego 10, warunkami decyzji Czytaj dalej…

Budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa

Inwestor: RZGW w Gdańsku  Termin realizacji: 07.05.2015 – 03.09.2015 Opis:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa – roboty budowlane, w tym: – uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, – wykonanie przelewu awaryjnego DN 1300, – rozbiórka istniejącej konstrukcji betonowego mnicha; – przebudowa historycznego doprowadzenia Czytaj dalej…